Follow Us

公募型学校推薦選抜

12月2日公開
学部・学科・専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科 A方式 26  90 90  31  2.9倍 153.0点 
B方式  98 98  41  2.4倍   226.0点
英文学科 A方式 26  56 56  47  1.2倍  120.0点 
B方式  51 50  35  1.4倍  190.0点 
史学科 A方式 24  70 69  54  1.3倍  126.0点 
B方式  64 63  37  1.7倍  206.0点 
発達教育学部 教育学科
教育学専攻
A方式 17  82 81  61  1.3倍  180.0点 
B方式  76 75  50  1.5倍  304.0点 
教育学科
養護・福祉教育学専攻
A方式 12  70 68  12  5.7倍  230.0点 
B方式  77 75  11  6.8倍   390.0点
教育学科
音楽教育学専攻
A方式 5  19 19  17  1.1倍  219.0点 
児童学科 A方式 22  85 84  25  3.4倍  214.0点 
B方式  83 82  23  3.6倍  358.0点 
心理学科 A方式 13  65 64  27  2.4倍  210.0点 
B方式  67 66  31  2.1倍  328.0点 
家政学部 食物栄養学科 A方式 24  155 153 17  9.0倍  239.4点 
B方式  154 152  17  8.9倍  413.2点 
生活造形学科 A方式 26  104 102  22  4.6倍  155.8点 
B方式  99 98  25  3.9倍  223.0点 
現代社会学部 現代社会学科 A方式 42  148 144  52  2.8倍  214.0点 
B方式  151 147  53  2.8倍  344.0点 
法学部 法学科 A方式 26  71 70  58  1.2倍  151.0点 
B方式  77 77  47  1.6倍  249.0点 
データサイエンス学部 データサイエンス学科 A方式 18  55 55  50  1.1倍  124.0点 
B方式  58 58  42  1.4倍  182.6点 
合計 281  2,125 2,096  885