Follow Us

一般選抜後期

学部・学科・専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   4   12   11    8  1.4倍  155点
英文学科   4   17    16  12  1.3倍   141点
史学科   4    8      8   7  1.1倍  100点
発達教育学部 教育学科
教育学専攻
  4   11   10   4  2.5倍  107点
教育学科
養護・福祉教育学専攻
  3   15   14    6  2.3倍  103点
教育学科
音楽教育学専攻
  2    0      0   -     -     -
児童学科   3    8    8    5  1.6倍  106点
心理学科   3    8    7    3  2.3倍  127点
家政学部 食物栄養学科   3   13   12    7  1.7倍   180点
生活造形学科   3   14   14    8  1.8倍  111点
現代社会学部 現代社会学科   9   33   31  24  1.3倍   92点
法学部 法学科   6   15   15    6  2.5倍  111点
データサイエンス学部 データサイエンス学科   4    7    7    6  1.2倍  157点
合計  52  161  153  96