Follow Us

大学入学共通テスト利用型選抜後期

学部・学科・専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
文学部 国文学科   3     8     8    5   1.6倍
英文学科   3    13    13    9   1.4倍
史学科     3     7     7    4   1.8倍
発達教育学部 教育学科
教育学専攻
    2     8     8    6   1.3倍 
教育学科
養護・福祉教育学専攻
    1     6     6    2   3.0倍
児童学科     2     5     5    3   1.7倍 
心理学科     1     4     4    3   1.3倍
家政学部 食物栄養学科     2    10    10    3   3.3倍
生活造形学科     2     5     5    4   1.3倍
現代社会学部 現代社会学科     6    19    19    12   1.6倍
法学部 法学科     3     7     7    3    2.3倍
データサイエンス学部 データサイエンス学科     2     6     6    4   1.5倍
合計    30    98    98   58