Follow Us

大学入学共通テスト利用型選抜前期

学部・学科・専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
文学部 国文学科 3教科型     7    71    71     38    1.9倍
5科目型     3    22     22     16    1.4倍 
英文学科 3教科型     7    66     66     49    1.3倍 
5科目型     3    19     19     15    1.3倍 
史学科 3教科型     7    52     52     27    1.9倍 
5科目型     3      21     21     14    1.5倍 
発達教育学部 教育学科
教育学専攻
3教科型     6    59     58     29    2.0倍 
5科目型     2    29     29     18    1.6倍 
教育学科
養護・福祉教育学専攻
3教科型     3     39     39      8    4.9倍 
5科目型     2    21     21      6    3.5倍 
教育学科
音楽教育学専攻
3教科型     2     7      7      4     1.8倍 
5科目型     1     3      3      2    1.5倍 
児童学科 3教科型     6    54     54     14    3.9倍 
5科目型     2    16     16      5    3.2倍 
心理学科 3教科型     3    28     28      8    3.5倍 
5科目型     2    14    14      5    2.8倍 
家政学部 食物栄養学科 3教科型     4    48     48     11    4.4倍 
5科目型     3    29     29      8    3.6倍 
生活造形学科 3教科型     4    52     52     14    3.7倍 
5科目型     3    23     23      8    2.9倍 
現代社会学部 現代社会学科 3教科型    13   134    132     69    1.9倍 
5科目型     8    27     27     14    1.9倍 
法学部 法学科 3教科型     7    82     81     33    2.5倍 
5科目型     3    12     12      4    3.0倍 
データサイエンス学部 データサイエンス学科 3教科型     5    40     39     10    3.9倍 
5科目型     3    23     23      9    2.6倍 
合計   112   991    986    438